Edukologijos doktorantų konferencija

Mieli Doktorantai,  

Kviečiu jus dalyvauti edukologijos doktorantų konferencijoje, kuri vyks kartu su Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos konferencija 2018 m. spalio 11-12 dd. Klaipėdos universitete.

Konferencijos metu jūs turėsite galimybę išklausyti žymių Lietuvos edukologijos mokslininkų plenarinius pranešimus, prastatyti savo disertacijų projektus arba savo disertacinių tyrimų rezultatus, išklausyti kitus, diskutuoti, bendrauti, dalintis patirtimi, stiprinti bendradarbiavimą edukacinių tyrimų tinkluose. Vakare spalio 11 d. jūsų laukia šventinė vakaronė. Norintieji gali parašyti straipsnius, dalyvauti recenzavimo procese ir tinkamai parengtus straipsnius publikuoti recenzuojamame mokslo leidinyje „Scientific research in education“. 

Visus norinčius kviečiu iki spalio 1 d. pateikti savo disertacijų projektus profesorių vertinimui – projektai bus įvertinti raštu, gausite idėjų projektų tobulinimui ir vystymui.

Konferencijos metu bus renkami 10 įdomiausių doktorantų pranešimų. 

Jūsų dalyvavimą doktorantų konferencijoje finansuoja LR ŠMM. Belieka tik dalyvauti!

Kontaktinis asmuo Rasa Kulevičienė rasamasiukaite@gmail.com

 

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė, konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė 

prof.dr. Liudmila Rupšienė

Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt