Informacijai dėl užsienio partnerio vizito

LMT yra nuolat skelbiamas kvietimas Dėl užsienio partnerio vizito finansavimo (LINO LT).
http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius/kvietimas/373.html

Doktorantai,  kurie nori, kad būsų kompensuotos užsieniečių gynimo tarybos narių kelionės ir nakvynės išlaidos, gali teikti LMT prašymą dėl užsienio partnerio vizito finansavimo (LINO LT).
Tačiau teikinat paraišką, svarbu nenurodyti, kad atvyks dalyvauti doktorantūros gynimo procese, o reiktų nurodyti  kvietime nurodytą veiklos tikslą:

Veiklos tikslas – galimų užsienio partnerių mokslininkų vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus (toliau – priimančioji institucija) susipažinti su Lietuvos tyrėjais ir (ar) priimančiosios institucijos techninėmis galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.), siekiant skatinti glaudesnį Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendradarbiavimą.

Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt