2015 m. - 2016 m. Jungtinės Edukologijos mokslo krypties pirmininkas prof. dr. Jonas Ruškus

 

Gerbiamieji,

Norime informuoti, kad 2015 m. - 2016 m. Jungtinės edukologijos mokslo krypties doktorantūros Komiteto pirmininiku tapo Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Jonas Ruškus.

Sveikiname prof. dr. Joną Ruškų tapus Komiteto pirmininku!

Copyright © 2012
Edukologijos doktorantūros studijos
http://www.edukologijosdoktorantura.lt

Komiteto pirmininkė
Prof. dr. Liudmila Rupšienė
Klaipėdos universitetas
Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas
Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, Klaipėda, LT-92227
Tel.: +370 686 39529
Komiteto pirmininko pavaduotoja
Prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė
Tel. (8 37) 327821
Mokslinis sekretorius
Prof. dr. Jonas Ruškus
Tel.: (8 37) 323131
j.ruskus@smf.vdu.lt
Koordinatorė
dokt. Vaida Jurgilė
Tel. +370 (37) 32 78 27
v.jurgile@smf.vdu.lt